Niemieccy konsumenci krytyczni i nieufni

Niemieccy konsumenci stawiają coraz wyższe wymagania wobec oferowanych im usług i produktów. W międzynarodowym porównaniu należą do najbardziej krytycznych.