Niemieccy arcybiskupi ostrzegają przed zobojętnieniem i wyobcowaniem

Przedstawiciele niemieckich Kościołów zaapelowali w kazaniach sylwestrowych o otwartość i zaangażowanie oraz sprzeciw wobec groźnych społecznie zobojętnienia i wyobcowania.