Niemcy. Zwolnienie z pracy za hajlowanie

Gest ręki uniesionej w hitlerowskim pozdrowieniu jest słusznym powodem do zwolnienia z pracy w trybie natychmiastowym. Tak orzekł Sąd Pracy w Hamburgu.