Niemcy znów słabsze w międzynarodowej konkurencji

Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej i niskiego bezrobocia Niemcy nie powinni spoczywać na laurach, ponieważ słabnie ich konkurencyjność i pogarszają warunki oferowane biznesowi.