Linie podziału w niemieckim społeczeństwie przebiegają w różnych sferach życia – to najbardziej martwi Niemców. Uczucie wyobcowania jest szczególnie silne wśród zwolenników AfD.

Reader Interactions