Niemcy zjednoczone, ale nie do końca

Od zjednoczenia Niemiec minęło ponad ćwierć wieku, ale niektóre granice pozostały. Są niewidoczne gołym okiem, ale tym bardziej dotkliwe.