Po chadekach i socjaldemokratach także niemieccy Zieloni opowiedzieli się za stałą kontrolą praworządności w UE. Rządy krajów łamiących demokrację mają być pozbawione prawa do rozdziału unijnych funduszy.

Reader Interactions