Niemiecka partia Zielonych przyjęła program uderzający w rosnące czynsze i brak mieszkań. Zawiera on m.in. zagwarantowane Ustawą Zasadniczą prawo do mieszkania i ograniczenie podwyżki czynszów do 3 proc. rocznie.

Reader Interactions