Bundestag zlikwidował lukę prawną: w przyszłości karalne będzie także bezczeszczenie lub zniszczenie flagi UE. Także suwerenne symbole innych państw będą lepiej chronione.

Reader Interactions