Niemcy zasiądą na dwa lata w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Niemcy na lata 2019/2020 jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.