Niemcy za systemem kontroli wjazdu do krajów UE

Rząd Niemiec popiera plany Komisji Europejskiej odnośnie skutecznej kontroli osób wjeżdżających do Unii Europejskiej spoza strefy Schengen.