Niemcy za sankcjami za odmowę przyjmowania uchodźców

W Niemczech jest wysoka społeczna akceptacja dla surowego postępowania wobec państw członkowskich UE, które odmawiają unijnej współpracy w kwestiach uchodźców.