Ważny z epidemiologicznego punktu widzenia współczynnik wzrósł do poziomu 1,0. Eksperci wzywają Niemców do dyscypliny.

Reader Interactions