Koronakryzys unaocznił dobitnie, jak ważna rola przypada opiekunom ludzi starszych. Rząd podnosi im płacę minimalną.

Reader Interactions