Czy partia AfD chce strzelać na granicy do uchodźców usiłujących przedostać się do Niemiec? Wypowiedź jej przewodniczące, Frauke Petry, wywołała w Niemczech medialną burzę i falę potępienia. Czy słusznie?

Reader Interactions