Niemcy w pułapce demograficznej

Niemcy będą bardziej niż inne kraje uprzemysłowione cierpieć z powodu starzenia się społeczeństwa, deficytu siły roboczej i braku wzrostu populacji, twierdzą autorzy nowej pracy badawczej.