Rząd Niemiec zapowiada wielkie internetowe przyspieszenie. Międzynarodowe rankinigi pokazują, że ma w tej sprawie dużo do zrobienia.

Reader Interactions