Mieszkańcy Niemiec powinni rezygnować z podróży i odwiedzin w czasie świąt wielkanocnych. Władze przedłużyły zaostrzone restrykcje.

Reader Interactions