Niemcy: Urzędy zatrudnienia tną zasiłki socjalne

Wzrosła ilość kar wymierzanych przez niemieckie urzędy zatrudnienia (Jobcenter) odbiorcom zasiłku socjalnego (Hartz IV). Nie zawsze jest to słuszne.