Na tle dyskusji wokół braku księży i skandali seksualnych w Kościele, celibat jest podawany w Niemczech coraz bardziej w wątpliwość. Szefowa CDU opowiada się za jego zniesieniem.

Reader Interactions