Być może nie doszłoby do zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w 2016 r. w Berlinie, gdyby deportacje następowały szybciej. Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer planuje daleko idące zmiany.

Reader Interactions