W sektorze publicznym w Niemczech brakuje setek tysięcy pracowników. W przyszłych latach trend ten będzie się wzmacniał.

Reader Interactions