Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapowiada ostrzejszy kurs wobec syryjskich uchodźców spędzających urlop w Syrii. Ilu ich jest, tego szef MSW nie zdradził.

Reader Interactions