W RFN, w samej tylko branży opiekuńczej, jest prawie 20 tys. wakujących etatów. Ratunku szuka się za granicą, ostatnio na Filipinach.

Reader Interactions