78 procent Niemców określa się mianem szczęśliwych. To 10 procent więcej niż rok temu. Wśród 28 krajów przebadanych przez ośrodek Ipsos, poczucie szczęścia nigdzie nie rośnie tak szybko jak w Niemczech.

Reader Interactions