Jeszcze nigdy liczba nieobsadzonych miejsc pracy w Niemczech nie była tak wysoka jak obecnie: gospodarka szuka 1,24 mln pracowników. Najwięcej w przemyśle.

Reader Interactions