Niemcy mają za sobą długi okres koniunktury gospodarczej. Teraz coraz częściej mówi się o recesji i likwidowaniu miejsc pracy. Czy na kryzysie może zyskać populistyczna AfD?

Reader Interactions