Niemcy ratyfikowały traktat o handlu bronią

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło umowę międzynarodową, regulującą handel bronią konwencjonalną. Jeszcze nie weszła w życie, ponieważ ratyfikowało ją dopiero 31 państw, w tym Niemcy.