Niemcy: Rada Europy piętnuje przemoc towarzyszącą deportacjom

Członkowie Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania torturom (CPT) zarzucili niemieckiej policji „niestosowne” użycie przemocy. Towarzyszyli deportacji Afgańczyków z Niemiec.