Niemcy przymierzają się do budowy gazoportu. "Rynek otwarty dla wszystkich dostawców"

Ciekły gaz ziemny (LNG) odgrywa coraz większą rolę nie tylko w zaopatrzeniu w energię, ale także w polityce. W Niemczech szuka się obecnie najwłaściwszej lokalizacji własnego gazoportu. W grę wchodzą trzy miejscowości.