W Niemczech z roku na rok przybywa seniorów, którzy mimo pobieranych emerytur nadal pracują. Dlaczego? Opinie są podzielone.

Reader Interactions