Niemcy przeznaczają miliony euro na walkę z feminizacją zawodu wychowawcy

Przeciwdziałanie feminizacja w oświacie rząd Niemiec wspiera kwotą 13 mln euro. Tę pokaźną sumę ministerstwo ds. rodziny przeznaczyło na zatrudnianie mężczyzn w przedszkolach – z dobrym skutkiem.