Niemcy przedłużają kontrole graniczne

Po raz kolejny niemieckie MSW przedłuża kontrole na granicy z Austrią. Jako powód podaje nielegalną imigrację.