Niemiecki minister chce ustawowo zobowiązać niektórych pracodawców, by także po zarazie umożliwiali pracę w trybie home office.

Reader Interactions