Niemcy: Pracujesz nielegalnie, nie masz prawa do wynagrodzenia

Praca „na czarno“ nie upoważnia do prawnego ubiegania się o swoje wynagrodzenie – orzekł Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe. Odpowiednie umowy dotyczące wysokości zapłaty za wykonane prace nie mają mocy prawnej.