Wyniki badania opinii publicznej mają bezpośredni wpływ na retorykę rządu federalnego. Do takiego wniosku doszli autorzy studium poświęconego temu zagadnieniu.

Reader Interactions