Niemcy-Polacy: wzajemne postrzeganie

Jak nawzajem postrzegają się Polacy i Niemcy w 5 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Odpowiedzi udziela analiza Instytutu Spraw Publicznych