Niemcy: Pogłębia się przepaść między zamożnymi a ubogimi

Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny jest zaniepokojony pogłębiającymi się różnicami socjalnymi. Jednym z powodów jest socjalno-polityczna ignorancja niemieckiego rządu.