Niemcy pod tymczasowym (za)rządem. "Mamy rząd, który pracuje"

Co dzieje się z Niemcami? Kryzys państwa, jak podejrzewają niektórzy obserwatorzy? Raczej nie. Rząd tymczasowy jest zdolny do działania. Tak oceniają to politycy wszystkich klubów parlamentarnych w Bundestagu.