Niemcy planują ogólnokrajowy „rejestr korupcyjny” firm

Berlin planuje ogólnoniemiecki rejestr przedsiębiorstw, które dopuściły się naruszenia prawa. Ta baza danych pozwoli na wykluczenie ich z przetargach publicznych.