Niemcy: Pierwsza katedra badań nad Holokaustem. „W kraju sprawców nie może być zapomnienia”

Od lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzone są w RFN intensywne badania nad Holokaustem. Mimo to nigdy jeszcze nie istniała samodzielna katedra. Zmienia to Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem.