Niemcy. Nowe możliwości egzekwowania praw konsumentów

Dotychczas konsumenci, którzy czuli się oszukani przez firmę, musieli indywidualnie i na swój własny rachunek dochodzić swoich praw. To się zmienia.