Wskutek koronakryzysu prostytucja jest obecnie w Niemczech zakazana, a agencje towarzyskie zostały przejściowo zamknięte. Część posłów do Bundestagu uważa, że lepiej byłoby zamknąć je na stałe.

Reader Interactions