Przystosowanie mieszkań, zwiększenie szans na zatrudnienie – w kwestii integracji niepełnosprawnych w Niemczech jest jeszcze sporo do zrobienia.

Reader Interactions