Niemcy nie odsyłają uchodźców na Węgry. Podłe warunki

Dla ubiegających się azyl warunki na Węgrzech są tak straszliwe, że Niemcy już przed miesiącami przestały odsyłać tam uchodźców.