Popyt na usługi opiekuńcze nad osobami obłożnie chorymi pielęgnowanymi w domu stale rośnie, lecz brak jest fachowców. Coraz częściej zastępują ich osoby bez kwalifikacji, co może się skończyć tragicznie dla pacjentów.

Reader Interactions