Niemcy. Muzeum Zabawek wzywa do rozbrojenia dzieci. „Sygnał pokoju”

Muzeum Zabawek w Norymberdze wzywa dziewczynki i chłopców, żeby przysyłali tam swoje zabawki militarne.