Zlecenia wydawane przez niemieckie ministerstwo obrony zewnętrznym ekspertom i doradcom urastają do rangi skandalu. Minister von der Leyen znalazła się pod presją i musiała się tłumaczyć.

Reader Interactions