Aż do wprowadzenia alternatywnych metod wylęgarnie mogą dalej masowo zabijać męskie kurczęta – potwierdził Federalny Sąd Administracyjny.

Reader Interactions