Niemcy krajem fundacji

W Niemczech spektrum działalności fundacji jest b. szerokie. Większość prowadzi działalność edukacyjną i lobbingową we własnym kraju oraz za granicą. Niesie też pomoc rozwojową